Giấy chứng nhận Đầu Tư dự án Phoenix Legend

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 10/10/2016, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu Biệt thự & Khách sạn Vườn Phượng Hoàng ( Phoenix Legend Hạ Long) cho chủ đầu tư Thuận Phát thực hiện đầu tư và triển khai dự án Phoenix Legend Hạ Long Quảng Ninh. Đây là pháp lý Phoenix Legend đầu tiên nói đến tiềm năng và tiềm lực thực hiện dự án Phoenix Legend trên đỉnh đổi bãi cháy. 

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án phonixe legend quảng ninh trong bộ hồ sơ pháp lý Phoenix Legend như sau: 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Mã dự án: 205.628.3727
Tên dự án: Phoenix Legend Hạ Long ( Khu biệt thự & căn hộ, khách sạn vườn phượng hoàng)

- Căn cứ vào Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào Nghị định Số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Căn cứ  Quyệt định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh số 3256/QĐ-UBND ngày 04/10/2016
- Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 211 21 000  198 do UBND tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 25 tháng 3 năm 2011;
- Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư  tỉnh Quảng Ninh.
- Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy Chứng Nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ pháp lý kèm theo do Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Thuận Phát nộp ngày 20/09/2016

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TINH

Chứng nhận:
Dự án đầu tư KHU BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN PHƯỢNG HOÀNG ( tên thương mại: Phoenix Legend Hạ Long Bay Hotel & Residence)
Mã số dự án: 
205.628.3727 do UBND tỉnh Quảng ninh cấp ngày 25 tháng 11 năm 2015.
Được đăng ký điều chỉnh:
- Đổi tên dự án (1)
- Thay đổi người đại diện pháp luật ( 2)
- Tăng diện tích đất sử dụng thực hiện dự án Phoenix Legend (3) 
- Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án (4)
- Tăng tổng vốn đầu tư (5)
- Thay đổi tiến độ dự án (6)
1. Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ Thuận Phát 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701403969 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu vào ngày 07 tháng 06 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 26 tháng 8 năm 2016.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu du lịch cao cấp Đỉnh Đồi 1, phía Tây cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
- Người đại diện: Ông BÙI QUỐC HOÀN
- Sinh ngày: 10/09/1968; Dân tộc Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số 013141868 ngày cấp 20/3/2009; Nơi cấp: Công an TP Hà Nội, địa chỉ thường trú tại P8.03 tầng 8 tòa nhà Vimeco, lô E9, đường Phạm Hùng, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Đăng ký thực hiện đầu tư dự án Phoenix Legend với nội dung sau:
Điều 1: Nội dung dự án đầu tư:
1. Tên dự án: KHU BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN PHƯỢNG HOÀNG ( tên thương mại: Phoenix Legend Hạ Long Bay Hotel & Residence)

2. Mục tiêu: Xây dựng một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, khu căn hộ, nhà hàng cao cấp nhằm đáp ứng được nhu cầu về thị trường ( phân khúc cao cấp ) du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà ở thương mại, nhà hàng ở thành phố Hạ Long, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương và tăng thu ngân sách cho địa phương.

3. Quy mô dự án: 
+ 01 khu hỗn hợp gồm khách sạn năm sao quy mô 510 giường, cao 20 tầng; khối căn hộ cao cấp quy mô 108 căn cao 20 tầng, khối nhà hàng cao 2 tầng; cây xanh cảnh quan; tổng diện tích 8.266m2.
+ Khu biệt thự Phượng Hoàng ( biệt thự nghỉ dưỡng) bao gồm 18 căn biệt thự vòng quanh đỉnh đổi, tổng diện tích 9.882m2 và 8 căn bietj thự trên đỉnh đồi tổng diện tích 4.334m2 . Tổng diện tích khu biệt thự: 13.556m2
+ Đất cây xanh tổng diện tích 2583m2 bao gồm các vườn hoa, sân bãi TDTT ...và các khu vui chơi giải trí phục vụ các lứa tuổi.
+ Các khu chức năng phụ trợ: 8783m2

4. Địa điểm thực hiện dự án Phoenix Legend: Đồi I, phia Tây Cầu Bãi Cháy, P. Bãi Cháy, Hạ Long,tỉnh Quảng Ninh.

5. Tổng diện tích đất sử dụng : 33.188m2

6. Tổng vốn đầu tư: 1.473.500 triệu đồng ( Một nghìn bốn trăm bảy mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng) 
Trong đó bao gồm:

- Vốn góp để thực hiện dự án ( 20%) : 294.703 triệu đồng;
- Vốn vay Ngân hàng (50%) : 736.759 triệu đồng;
- Vốn huy động hợp pháp ( 30%) : 442.056 triệu đồng;

7. Thời gian thực hiện dự án Phoenix Legend: 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ( ngày 25/03/2011)

8. Tiến độ dự án
+ Từ tháng 5/2016 đến 5/2017: Hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiets kế bản vẽ thi công, thủ tục giao đất, trình cấp thẩm quyền cấp phép giấy phép xây dựng. 

+ Từ tháng 6/2017: Tiến hành xây dựng các hạng mục công trình, đến hết quý IV/2018 hoàn thành toàn bộ công trình.

Điều 2: Các ưu đãi đối với dự án

Dự án không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư được quy định tại khoản 2 điều 15, điều 16 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Điều 3: Các điều kiện đối với hoạt động dự án 

Điều 4: .............

Điều 5: ........

.....

Website chính thức dự án Phoenix Legend của chủ đầu tư Thuận Phát : http://phoenixlegendhalong.vn

Tác giả: Khổng Tuyết
Nguồn:Chủ Đầu Tư Copy link